رشد، شکوفایی و پویایی  در گرو آموزش

 

پیشرفت سریع و روز افزون علوم، فنون و دانش، لزوم به روز آوری و ارتقا سطح آگاهی علمی و فنی را طلب می نماید. بقای فرد و سازمان وابسته به این است که دائما اطلاعات و مهارت های خود را به روز نماید. این ممکن نیست مگر با آموزش های مداوم و مستمر. از سوی دیگر تامین نیروی متخصص مورد نیاز در هر سازمان امری حیاتی محسوب می گردد که چنین ضرورتی بدون پیروی از اصول و فنون آموزشی غیر ممکن است. ما به کلیه مدیران و مخاطبینمان از طریق برگزاری برترین و استثنایی ترین رویدادها و کنفرانس ها و دوره های آموزشی کمک می کنیم که بیشتر و بهتر بیاموزند، رشد کنند و فرصت آشنایی با یکدیگر و شبکه های ارزشی مختلفی را داشته باشند.

دپارتمان آموزش شرکت پرشین ترامند آمادگی لازم برای برگزاری دوره های آموزشی در زمینه مدیریت، کسب و کار، اقتصاد، روانشناسی، محیط زیست و صنعت را دارد. این دپارتمان آموزش دهنده نیروی انسانی مرتبط با بخش های مختلف در سازمان ها و واحد های تولیدی است. برنامه های ارائه شده از طرف این دپارتمان متناسب با سازمان مربوطه و همراه با کارفرما بوده که اثر بخشی آن نیز قابل سنجش و اندازه گیری می باشد.

 

  

دوره های آموزشی    آشنایی با اساتید دوره    سازمان های همکار    تماس با دپارتمان آموزش